Hohoho, Merry Christmas! 過聖誕真開心~一齊整下手工,歡度聖誕節!我哋仲可以合作整大型作品,作品仲有機會喺中心展出,做聖誕裝飾添!

2023-12-07 - 2023-12-21 逢星期四, 共3節
時間: 19:00 - 20:00
地點: 石排灣邨碧銀樓平台一號
費用: 會員$150; 非會員$190
對象: 6-12歲兒童
課程編號: IT-230453
負責職員: 梁絲羚姑娘(Sabrina)
備註:
/