Boardgame 大家可能玩得多
但係「密室逃脱版」你又試過未?
今次活動將會同大家一齊玩近年風靡桌遊界的 – 情境解謎遊戲「大搜查!」
遊戲中,每一副牌組都係一個「劇本」
玩家必須利用卡中線索,於有限時間逃出密室!!

自認聰明絕頂嘅你…
鐘意玩密室逃脱嘅你…
想體驗一班人合作闖關嘅你…
咁呢個活動就啱曬你!!!

2022-08-16 - 2022-08-25 (逢星期二及四,共4節)
時間: 19:30 - 21:00
地點: 賽馬會綜合服務處
導師: 蘇嬡怡(Zoe)
費用: 會員$20;非會員$60
對象: 12-24歲青少年
課程編號: IT-220153
負責職員: 蘇嬡怡(Zoe)
備註:
1.費用已包括所需用具;及
2.若中心受疫情影響未能對外開放,此活動將會轉成網上形式(ZOOM)進行。