Ukulele易彈又易學,可愛又好聽,細件又慳位,學樂器嘅一個好選擇!
內容包括:
1. 學習基本的UKULELE彈奏技巧;及
2. 學習簡單及基本樂理。
日  期 16/8 – 30/8(逢星期

2022-08-16 - 2022-08-30 (逢星期二及五,共5節)
時間: 11:30 - 12:30
地點: 賽馬會綜合服務處
導師: 蘇健華(So)
費用: (包一支Ukulete)會員$270;非會員$310 (不包Ukulete)會員$20;非會員$60
對象: 12-18歲青少年
課程編號: IT-220166
負責職員: 蘇健華(So)