Wargame講求團隊合作,同時又夠刺激好玩,最適合一大班朋友一齊玩。加上由專業導師教導不同的戰術或玩法,簡單掌握Wargame的玩法,即使係新手都唔需要驚。

2023-06-10 - 星期六,共2節
時間: 13:30 - 18:00
地點: 戶外
費用: 會員$200,非會員$230,獲全額書津/綜援會員$70(名額2位)
對象: 16-29歲之青少年
課程編號: CC-230057
負責職員: 司徒家輝
備註:
1.需穿著合適的運動服裝;2.收費已包括入埸費用;3.自備交通費。